Tanulj angolul a saját tempódban!

Nem csak kezdőknek: angol oktatás, angol tanulás, angol feladatok, angol tesztek!

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi élet dolgairól tudj ANGOLUL BESZÉLNI, de képes leszel ezen a szinten angolul beszélni, érteni, és olvasni is, középhaladó szinten.

 

A Noémiangol Online Alaptanfolyamot kezdő/újrakezdő és középhaladó szintekre osztottam fel.

 

 

KEZDŐ/ÚJRAKEZDŐ SZINT

(Ez a szint 6 alszintből áll, összesen 150 leckéből)

 

1. SZINT

Az első szinten megtanulod az angol nyelv alapjait, ahol kb 200 új angol szót tanulsz meg, és a végén képes leszel egyszerűbb mondatokat alkotni szóban és írásban is angolul. A szint végén egy angol tesztet is kitölthetsz, így ellenőrizheted saját magad, mennyire stabil az angol tudásod.

 

1 - 4. leckék - ebben a négy angol leckében csak a kiejtéssel foglalkozunk. Akár tanultál már angolul, akár nem érdemes végigvenned ezt a négy leckét. A jó kiejtés nem csak azért fontos, hogy téged megértsenek, hanem azért is fontos, hogy te megértsd a másikat. 

5. lecke -  személyes névmások megismerése, begyakorlása
(I, you, he, she, it, we, they – én, te, ő, mi, ti, ők) 

6. lecke – BE ige (lenni) alakjai (am, is, are), begyakorlása a személyes névmásokkal együtt 

7. lecke – THIS mutató névmás használata, WHAT kérdőszó használata

8. lecke – BE ige használata kérdő szórendben 

9. lecke - BE ige használata kérdő tagadásban

10. lecke – „rövid válasz” a BE igével

11. lecke - az angol ábécé

12. lecke – megismerkedhetsz a számokkal, és be is gyakoroljuk őket (számok egytől 20-ig)

13. lecke – beépítjük a mondatainkba a főneveket is, mégpedig már többes számmal (a főnevek többes száma) 

14. lecke - eljutottál oda, hogy már egyszerű mondatokat tudj alkotni, mondani. ANGOLUL!

15. lecke - egyik fontos alapköve a beszédnek, hogy megtudd, mi hol van, és hogy erre válaszolni is tudj (angolul), vagy megértsd - na persze, még csak a legegyszerűbben (Hol? kérdésre tanulunk meg válaszolni)

16. lecke – megtanulsz a közelre és a távolra lévő dolgokra rámutatni, mondatokat alkotni ezekkel a szavakkal és válaszolni rájuk (this, these, that, those szavak használata)

17. lecke - átismételjük az eddig tanultakat, hogy nyugodt szívvel menj tovább

18. lecke – az angol nyelv egy igen gyakori szerkezetét tanulod meg használni, amely sok problémát szokott okozni a tanulóknak, de én igen egyszerűen magyarázom el neked:) (there is/ there are szerkezet)

19. lecke – Az első hosszabb szöveged, ami fejleszti a hallás utáni szövegértést, a beszédet, és a mondatalkotást.
(there is/ there are szerkezet)

20. lecke – There is/are szerkezet gyakorlása – rövid válasz

21. lecke – Megszámlálhatatlan és megszámlálható főnevek

22. lecke - három apró, de annál fontosabb angol szót tanulunk meg használni – some, any, no

23. lecke - megtanuljuk az angol nyelv második legfontosabb igéjét (have got)

24. lecke – Tovább gyakoroljuk a have got igét, most a válaszadáson a hangsúly (have got – rövid válasz)

25. lecke – birtokos szavak gyakorlása (my, your, his, her, its, our, your, their)

 

 

 

2. SZINT

A második szinten már elérkezel arra a pontra, ahol rövidebb szövegeket is meg tudsz érteni, illetve magadnak is képesnek kell lenned mesélned a saját lakásodról, magadról, másokról vagy az egyik legfontosabb témát tekintve, képes leszel a bevásárlás helyzetében előforduló leggyakoribb mondatok használatára.

 

26. lecke – Még mindig a birtoklással foglalkozunk, megtanulod kifejezni, kihez tartozik valami. – (Whose? kérdőszó használata)

27. lecke - önálló birtokos névmások gyakorlása (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)

28. lecke – Kinek a mije, kinek a kije (birtokos szerkezet gyakorlása)

29. lecke – Ebben a leckében nem tanulunk újat, hanem az eddig tanultakat gyakoroljuk be alaposan.

30. lecke – Ebben a leckében elkezdünk cselekvéseket is belepakolni a mondataidba. (Present Continuous – Folyamatos jelen idő szerkesztése és gyakorlása

31. lecke – Megtanuljuk a ház részeit, és tovább gyakoroljuk az első igeidőnket. (Present Continuous – Folyamatos jelen idő szerkesztése és gyakorlása - kérdés

32. lecke – Megtanulsz az otthonodról beszélni.

33. lecke – Számokat tanulunk (20-100)

34. lecke – Alapvető dolog, hogy tanulmányaid elején már tudj beszélni magadról. Ebben a leckében ezt tanulod meg: beszélni saját magadról!

35. lecke – Most, hogy már magadról el tudod mondani a lényeget, jöhetnek a többiek: beszélj másokról!

36. lecke - "Különös" kis apró szavakkal ismertetlek meg. Ezek a szavak nagyon fontosak, és azért különösek, mert a magyar nyelvben nincs ilyen. Ha jól begyakorlod őket, későbbiekben gyerekjáték lesz a hasonló szavak megtanulása
(az elöljárószavak)

37. lecke – Megtanulod angol megkérdezni és elmondani az időt (az idő kifejezése)

38. lecke – Még mindig a jelennél tartunk. Ennek egy újabb kifejezésével ismerkedhetsz meg. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – állítás)

39. lecke – Megtanulod önállóan elmondani a napi teendőid.

40. lecke – Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – tagadás)

41. lecke - Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – kérdés)

42. lecke - Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – rövid válasz)

43. lecke – Where? What? How? kérdőszavak használata.

44. lecke - Alapvető élelmiszerekről tanulunk - How much? / How many?

45. lecke – Még mindig az evésnél tartunk, de belevesszük a reggeli témáját. Képes leszel elmondani, mit szoktál reggelizni.

46. lecke - További apró, de annál fontosabb szavakról tanulunk – (me, you, him, her, it, us, them)

47. lecke – Az előző lecke gyakorlása.

48. lecke - Te mire vagy képes? – (can ige használata)

49. lecke – Bevásárolni mindig kell, még külföldön is. Ezt fogod most megtanulni angolul, ehhez tanulod meg és gyakorlod be a 'want' és a 'would like' szavak használatát.

50. lecke – Ha valamit szeretnél vásárolni egy boltban, sokszor kell használnod vagy megértened a MENNYISÉGEKET. Így ez a lecke ismét sok szót tartalmaz. Ebben a leckében folytatjuk a bevásárlás témáját. Ma azt fogjuk megtanulni, hogyan kérj vagy mondj különböző mennyiségeket, hogy a következő leckében ténylegesen be tudjuk gyakorolni a vásárlás szituációját.
Cél: gondolkodás nélkül tudj kérni mennyiségeket használva. 

 

 

 

3. SZINT

A harmadik szinten igen komoly mélységig eljutsz, hiszen már múltról és jövőről is tudsz majd beszélni. Gyakoroljuk a vonaton utazás szavait, kifejezéseit, és helyzetgyakorlat is lesz. Ja, és a bolti eladóval is "élesben" fogsz beszélgetni. Ezen a szinten már elég gyakran bukkan fel hallás után szövegértés is, hiszen szókincsed már olyan méreteket ölt, ahol képes vagy megérteni összefüggő gondolatláncokat isTégy próbát!

 

51. lecke  Párbeszéden keresztül fejlesztjük a beszédkészséged ebben a leckében, téma a vásárlás. Cél, hogy hibátlanul tudj az eladótól termékeket kérni.

52lecke Ennek a leckének az a célja, hogy képes legyél kifejezni, ha valamit "kell" vagy "muszáj" megtenned.

53lecke Képes leszel azt kifejezni, hogy valamit "tilos" vagy "nem szabad" megcsinálni. – MUST NOT használata

54lecke – Ennek a leckének mindössze annyi célja van, hogy megismerd a legfontosabb országok neveit, és a számodra fontosakat tudd is kiejteni. Valamint el tudd mondani, hova szeretnél utazni, hova utaznál szívesen. Ezt gondolkodás nélkül meg kell tudnod válaszolni.

55lecke – A lecke célja, hogy gondolkodás nélkül tudd kifejezni az időt napszakokban, napokban, mikor kérdésre válaszolva.

56lecke – Ebben a leckében idővel, napszakokkal kapcsolatos szavakat tanulsz meg (idővel kapcsolatos elöljárószavak)

57lecke Ennek a leckének az a célja, hogy megértsd a vonatutazás leggyakoribb kérdéseit, és tudj rá válaszolni.

58lecke Képes legyél izgatottság, zaklatottság és akadozás nélkül "lefolytatni" a párbeszédet a jegypénztárossal (vonat pályaudvaron) vagy információt kapni. Addig kell gyakorolnod, amíg úgy nem érzed, hogy ha élesben menne a dolog, akkor is elboldogulnál.

59lecke – Ennek a leckének a célja, hogy begyakorold a GOING TO jövő igeidő szerkesztését szóban és írásban egyaránt, hogy amikor használnod kell, akkor ne kelljen ezen gondolkoznod.

60lecke – A lecke célja, hogy jó alaposan begyakorold a GOING TO szerkezet használatát, és szókincsed is fejlődjön.

61lecke - Ebben a leckében megismerkedsz a Going to Jövő igeidő újabb használati módjával, és be is gyakorolod. A leckében még található beszédfejlesztési feladat és hallás utáni szövegértést fejlesztő gyakorlatsorozat is.

62lecke – Ennek a leckének a célja, hogy előkészítse a terepet a következő leckék anyagára. Megtanulod az alapszavakat, amivel majd dolgozni fogunk, valamint képes leszel az évszámokat, évszakokat is kifejezni angolul.

63lecke - A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a BE ige múlt idejű alakját állításnál és kérdésnél.

64lecke - A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a BE ige múlt idejű tagadását, hogy ne kelljen gondolkodnod, ha használnod kell.

65lecke – A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a BE ige múlt idejű használatát rövid válasznál, hogy ne kelljen gondolkodnod, ha használnod kell.

66lecke A lecke célja, hogy fejlessze a beszédértésed, és szövegértés képességed, erre szolgál egy egész feladatsorozat

67lecke – A lecke célja, hogy megismerkedj a rendhagyó igékkel, és a tanfolyamon tanult rendhagyó igéket is képes legyél múlt időben használni. 

68lecke - A lecke célja, hogy fejlessze a beszédértésed, és szövegértés képességed, erre szolgál egy egész feladatsorozat

69lecke - Ennek a leckének a célja, hogy megtanítsa neked a Simple Past (egyszerű múlt) igeidő kérdésben való használatát.

70lecke – Ennek a leckének a célja, hogy megtanítsa neked a Simple Past (egyszerű múlt) igeidő tagadásban való használatát.

71lecke – Ennek a leckének a célja, hogy megtanítsa neked a Simple Past (egyszerű múlt) igeidő rövid válaszának használatát.

72lecke – A lecke célja, hogy hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlessze. 

73. lecke Megtanulod a következő, gyakran rosszul használt szavak helyes használatát: both, neither...nor, all, none, valamint hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlesztjük.  

74. lecke  - A lecke célja, hogy elsajátítsd az igen gyakori HAVE + FŐNÉV szóösszetételeket, felismerd őket, és tudd te is használni a beszédedben.

75. lecke A lecke célja, hogy elsajátítsd az igen gyakori HAVE + FŐNÉV szóösszetételeket, felismerd őket, és tudd te is használni a beszédedben.

 

 

 

 

4. SZINT

 

A negyedik szinten tovább bővítheted szókincsed, és az éttermi szituációban is megállod a helyed, valamint megtanulsz angolul pizzát rendelni. Újabb három igeidőt sajátítasz el, de lesz rengeteg hallás utáni szövegértés, és nem maradhatnak el a helyzetgyakorlatok sem. Egyre több mindent leszel képes elmondani, és megérteni. Több fontos apró szócskát is átveszünk, hiszen ezek azok a szavak, amelyek nehézséget szoktak okozni

 

76. lecke – A jövő időt többféleképpen fejezi ki az angol nyelv. Erre tanulsz meg egy új igeidőt. - Present Continuous, azaz a folyamatos jelen a jövő idő kifejezésére

77lecke – Szakmákról tanulunk, de csak a legfontosabbakról. A lecke célja, hogy saját magad képes legyél beszélni a foglalkozásodról.

78lecke – Hallás utáni szövegértésed fejlesztjük, és ezzel együtt a szókincsed is bővítjük

79lecke – Szókincsfejlesztés, szövegértés hallás után 

80lecke – Beszédkészség fejlesztése – tanulj meg pizzát rendelni

81lecke – Beszédkészség fejlesztése – éttermi helyzetgyakorlat 1. rész

82lecke - Beszédkészség fejlesztése – éttermi helyzetgyakorlat 2. rész

83. lecke - Beszédkészség fejlesztése – éttermi helyzetgyakorlat 3. rész

84lecke - Beszédkészség fejlesztése – éttermi helyzetgyakorlat 4. rész

85lecke – Lehet, hogy… – may használata 

86lecke may ige használata engedélykérésre

87lecke Present Perfect igeidő 1. rész

88lecke - Present Perfect igeidő 2. rész

89lecke - Present Perfect igeidő 3. rész

90lecke - Present Perfect és Simple Past közötti különbség

91lecke - Body Parts - Testrészek

92lecke - Simple Future (will Jövő Igeidő) - Testrészek

93lecke -Simple Future 2 (will Jövő Igeidő
-Külső leírása 1. rész

94lecke - Külső leírása 2. rész – a Simple Future és a Going to jövő közötti különbség

95lecke - Külső leírása 3. rész

96lecke – Begyakoroljuk az eddig tanultakat.

97lecke - Begyakoroljuk az eddig tanultakat.

98lecke Shall ige használata – 1. rész

99lecke - Shall ige használata – 2. rész

100lecke Need ige használata

 

 

 

5. SZINT

Az ötödik szinten ismét fontos, mindennapi életben használt párbeszédeket tanulhatsz és gyakorolhatsz, rengeteg hallás utáni szövegértés és képes szótár is található. Begyakorolhatod aszállásfoglalást, képes leszel a mindennapi teendőidről beszélgetni.

Az egyik legfontosabb helyzet lehet az útbaigazítás. Főleg ha te kapod, hiszen előfordulhat, hogy eltévedsz külföldön.

No, és itt a repülőtéri teendők, párbeszédek gyakorlásának ideje is.

 

101. lecke – Helyzetgyakorlatok – a lecke célja, hogy gondolkodás nélkül legyél képes általános kérdésekre választ kapni.

102. lecke – Képes leszel igényesen elmondani a napi menetrended – 1. rész

103. lecke - Képes leszel igényesen elmondani a napi menetrended – 2. rész

104. lecke - Melléknevek és határozószavak fokozása

105lecke - További mellékneveket tanulunk - gyakori melléknevek

106lecke – Beszédkészség fejlesztése – képes legyél nyaralással kapcsolatos kérdésekre felelni gondolkodás nélkül

107lecke Nyaralás – szoba foglalása szállodában

108lecke - Nyaralás – szoba foglalása telefonon keresztül

109lecke Nyaralás – szoba szerviz

110lecke - Nyaralás – kijelentkezés a szállásról

111lecke - Present Perfect igeidő használata jelen időre - for és since szavak használata - how long kérdés használata

112lecke – Present Perfect igeidő gyakorlása – hallott szöveg értés fejlesztés

113lecke - Ebben a leckében azt fogod megtanulni, hogy mit is mondj, ha egy ruhát szeretnél visszavinni a boltba

114lecke - Útbaigazítás 1. rész

115lecke - Útbaigazítás 2. rész

116lecke - Útbaigazítás 3. rész

117lecke - Útbaigazítás 4. rész 

118lecke - Bemutatkozás

119lecke ever szó használata

120lecke – Általános feltétel

121lecke – Repülőtéri szituáció 1. rész 

122lecke - Repülőtéri szituáció 2. rész 

123lecke - Repülőtéri szituáció 3. rész 

124lecke – Lehetséges feltétel

125lecke – Mondatrövidítés, hallás utáni szövegértés

 

 

 6. SZINT

Ezen a szinten már sokkal több hallás utáni szövegértés van, mint korábban, és ezekkel a gyakorlatokkal arra ösztönözlek, hogy meg is szólalj, „ne csak” megértsd, amit neked mondanak. Megtanulod, hogyan kell bővített mondatot szerkeszteni, és újabb igeidővel is gyarapítod tudásod, hogy még árnyaltabban tudj beszélni.

 

126. lecke – Past Continuous - Folyamatos múlt idő - 1. rész

127. lecke - Past Continuous - Folyamatos múlt idő - 2. rész

128. lecke - Past Continuous - Folyamatos múlt idő - 3. rész

129. lecke have to – Hasznos mondatok turistáknak

130. lecke – Helyzetgyakorlat – A turista szerepének begyakoroltatására

131. lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése.

132lecke - Az 'ugye' kérdés – Tail question

133lecke – „Ugye” kérdés gyakorlása - beszédfejlesztés

134lecke – a visszaható névmások (myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves)

135lecke - Beszédgyakorlat: kérdőszavak

136. lecke  - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

137lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

138lecke Present Continuous mint jövő

139lecke – Beszédgyakorlat  - Menjünk kirándulni!

140lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

141. lecke - Bővített mondatok alkotása – Vonatkozói névmások 1. részwho, that, which

142. lecke - Vendégségben 1. rész - Ha külföldivel találkozol, esetleg nála vendégeskedsz, sokféle kérdést feltehet neked. Ezekre tanulsz meg gondolkodás nélkül válaszolni.

143. lecke - Vendégségben 2. rész

144. lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

145. lecke  - Időpont megbeszélése – „élesben” beszélgetsz Paullal

146. lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

147. lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

148. lecke – Utazzunk taxival - taking a taxi - beszédgyakorlatsorozat, hallás utáni szövegértés - "élesben" beszélgetsz a taxissal

149. lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

150. lecke - Hallás utáni szövegértés fejlesztése

 

KÖZÉPHALADÓ SZINT

(erre külön nem lehet feliratkozni, csak együtt a 300 leckére)

 7. SZINT

Nem maradhatnak itt sem el a mindennapi témák, mint a konyha, a nappali, megtanulunk információt kérni, és rengeteg hallás utáni szövegértéssel, beszédkészséget fejlesztő feladattal fogsz találkozni. De elmegyünk a bankba, és útbaigazítást is kérünk.

 

151. lecke - Beszédgyakorlat - a "háromperces" módszer

152. lecke – Hallás utáni szövegértés

153. lecke – Újabb múlt idő – Past Perfect – 1. rész

154. lecke - Let's listen and speak - Hallgass és beszélj!

155. lecke - Újabb múlt idő – Past Perfect – 2. rész

156. lecke – Beszédgyakorlat - A nappali – The living room

157. lecke - Beszélgessünk - Információkérés

158. lecke – Hallás utáni szövegértés

159. lecke - Szenvedő szerkezet 1. rész – Passive Voice

160. lecke - Szenvedő szerkezet 2. rész – Passive Voice

161. lecke - Beszélgessünk - Útbaigazítást kérünk

162. lecke – Beszédgyakorlat  - A konyha -  Kitchen

163. lecke - Szenvedő szerkezet 3. rész – Passive Voice

164. lecke - Beszédgyakorlat – Vécére kell mennem!

165. lecke - Hallás utáni szövegértés

166. lecke - Should, ought to szavak használata javaslattételre beszédgyakorlattal – 1. rész

167. lecke - Beszédgyakorlat - A bankban – In the bank

168. lecke - Should, ought to szavak használata javaslattételre beszédgyakorlattal – 2. rész: kérdés, tagadás

169. lecke - Hallás utáni szövegértés

170. lecke - Should, ought to múlt ideje: should have, ought to have

171. lecke - Ismétlés 

172. lecke – Beszédkészség fejlesztés

173. lecke – Olvasott szöveg értése

174. lecke - Hallás utáni szövegértés

175. lecke – Ismétlés

 

 

 8. SZINT

Ezen a szinten már nagyon sok ismétlő és beszédet gyakoroltató lecke van, mert szeretném, ha alkalmaznád is az eddig tanultakat, és nem csak adatokat gyűjtögetnél. Többek között képes leszel sokkal árnyaltabban használni a nyelvet, képes leszel beszélni a fürdőszobádról, autódról, és taxit is tudsz rendelni angolul.

 

176. lecke – Lezárult múltbeli szokások – used to használata

177. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése

178. lecke – Beszédkészség fejlesztése - Reggelizés

179. lecke - Ismétlés

180. lecke must ige használata valószínűség kifejezésére

181. lecke - Beszédkészség fejlesztése – Étel rendelése

182. lecke – Hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése - Ruhavásárlás

183. lecke - Hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése – Kérem a számlát!

184. lecke must have használata valószínűség kifejezésére a múltban

185. lecke – Hallás utáni szövegértés

186. lecke - Ismétlés

187. lecke - Ismétlés

188. lecke – Beszédgyakorlat – Telefonálás - Phoning

189. lecke – Beszélj színesebben – Függő beszéd 1. rész

190. lecke – Beszédgyakorlat – az autód

191. lecke - Beszélj színesebben – Függő beszéd 2. rész

192. lecke – Beszédgyakorlat - A fürdőszobában - In the bathroom

193. lecke – Olvasott szöveg értése

194. lecke - Ismétlés

195. lecke - Beszélj színesebben – Függő kérdés 1. rész

196. lecke - Beszélj színesebben – Függő kérdés 2. rész

197. lecke - Engedély kérése és adása – can, could

198. lecke – Beszédgyakorlat - Beszélgessünk a múltról 

199. lecke - Beszédgyakorlat – Travelling by taxi

200. lecke – Hallás utáni szövegértés

 

 

 9. SZINT

A 9. szinten már bonyolultabb mondatokat is képes leszel alkotni, valamint feltételezni is megtanulsz. Rengeteg hallás utáni értéssel fogod beszédkészséged fejleszteni, és persze a gyakorlás sem marad el. Nyaralás, házi állatok és az időjárás lesz a téma, amiről képes leszel majd beszélni is.

 

201. lecke – Beszélj színesebben – idővel kapcsolatos kötőszavak 1. rész (as soon as, while, until, when, after, before, whenever)

202. lecke - Beszélj színesebben – idővel kapcsolatos kötőszavak 2. rész – Gyakorlás

Hallás utáni szövegértés

203. lecke - Hallás utáni szövegértés

204. lecke – Ismétlés, gyakori hibák

205. lecke – További feltételes mondatok – Lehetséges feltétel – First conditional

206. lecke – Hallás utáni szövegértés

207. lecke – Olvasott szöveg értése

208. lecke - Hallás utáni szövegértés

209. lecke - Olvasott szöveg értése

210. lecke - Hallás utáni szövegértés

211. lecke – Ismétlés

212. lecke - So/Neither/Nor

213. lecke - So/Neither/Nor - Kérdőszavak

214. lecke – Hallás utáni szövegértés

215. lecke - Hallás utáni szövegértés

216. lecke – Beszédgyakorlat 1. rész - Vacation

217. lecke - Beszédgyakorlat 2. rész - Vacation

218. lecke – Mi a különbség – say/tell

219. lecke - Hallás utáni szövegértés

220. lecke - Beszélgessünk - Házi állatok

221. lecke - Mi a különbség - speak/talk

222. lecke - Mi a különbség - been/gone

223. lecke - Beszédgyakorlat 1. rész - weather

224. lecke - Beszédgyakorlat 2. rész - weather

225. lecke - Beszédgyakorlat 3. rész - weather

 

 

 

 10. SZINT

Az angol nyelv lényegét és alapjait már el is sajátítottad, mire erre a szintre értél. Sok kis finom árnyalatot fogunk még itt hozzátenni, mint például a műveltetés, és a feltételes mondatok. Meg fogod tanulni még a dátumokat is és egyéb számokat, mint például a törtek, valamint meg tanulsz panaszkodni, telefonálni és természetesen sok hallás utáni szövegértés és beszédgyakorlat is lesz, a szókincsed bővítéséről nem is beszélve..

 

226. lecke -  Hallás utáni szövegértés

227. lecke - have/get sth done szerkezet

228. lecke – Ismétlés – Past Simple/Past Continuous

229. lecke – Lehetetlen feltétel 1. rész – Second Conditional

230. lecke - Lehetetlen feltétel 2. rész – Second Conditional

231. lecke – Hallás utáni szövegértés

232. lecke - Hallás utáni szövegértés

233. lecke – Hogyan mondod: dátumok és nagy számok

234. lecke – A suggest ige használata

235. lecke – Beszédgyakorlat - Interview

236. lecke – would, should, could

237. lecke - Beszédgyakorlat - Panaszkodás- Complaining

238. lecke – Olvasott szöveg értése

239. lecke - Nem cselekvő igék

240. lecke – Beszédgyakorlat – Office Party

241. lecke - Ismétlés

242. lecke – Az igék egy különleges csoportja, és használatuk

243. lecke – Hallás utáni szövegértés - Ruhabolt

244. lecke – Olvasott szöveg értése

245. lecke -  Present Perfect Continuous 1. rész

246. lecke – Hallott szöveg értése

247. lecke – Beszédgyakorlat – Make telephone calls

248. lecke – Beszédgyakorlat – hivatali telefon

249. lecke - Beszédgyakorlat

250. lecke – Hallás utáni szövegértés

 

 

 11. SZINT

Folytatjuk a Present Perfect Continuous igeidő gyakorlását, sok hallás utáni szövegértés is lesz. Képes leszel intézkedni egy utazási irodában, repülőjegyet foglalni, és újabb finomságait ismerheted meg az angol nyelvnek.

251. lecke Present Perfect Continuous 2. rész

252. lecke Present Perfect Continuous 3. rész

253. lecke – Hallás utáni szövegértés

254. lecke – Beszédgyakorlat

255. lecke – Gyakoroljunk – Present Perfect/Present Perfect Continuous

256. lecke –A határozószavak képzése és használatuk

257. lecke – Hallás utáni szövegértés

258. lecke – Hallás utáni szövegértés

259. lecke – Present Perfect Continuous 4. rész

260. lecke – Hallás utáni szövegértés

261. lecke – Hallás utáni szövegértés 

262. lecke – Hallás utáni szövegértés 

263. lecke – Hallás utáni szövegértés

264. lecke – such/so szavak használata

265. lecke – Olvasott szöveg értése

266. lecke – Ismétlés - Present Perfect

267. lecke – Melléknevek igéből

268. lecke – Beszédgyakorlat

269. lecke – Beszédgyakorlat – Utazási irodában 1. rész

270. lecke – Beszédgyakorlat – Utazási irodában 2. rész

271. lecke – Beszédgyakorlat – Utazási irodában 3. rész

272. lecke – Hallás utáni szövegértés

273. lecke – Beszédfejlesztés

274. lecke – Hallás utáni szövegértés

275. lecke – Felkiáltás! - What/What a...! - How...! 

 

 

 12. SZINT

Az utolsó szinthez érve nem marad más, mint pár érdekesség és persze sok-sok gyakorlás. De még hátravan egy fontos helyzetgyakorlat, ez pedig a Határon végbemenő kommunikáció gyakorlása. Hétköznapi betegségek is sajnos a mindennapi kommunikáció részei, így ezeket is meg fogod tanulni.

 

276. lecke – Hallás utáni szövegértés

277. lecke – Beszédfejlesztés

278. lecke – Hallás utáni szövegértés

279. lecke – Beszédfejlesztés

280. lecke Would rather

281. lecke – Hallás utáni szövegértés

282. lecke – Beszédfejlesztés

283. lecke – Ismétlés

284. lecke – Hallás utáni szövegértés

285. lecke – Segédigék áttekintése, használatuk

286. lecke – Beszédfejlesztés

287. lecke – Beszédfejlesztés – a határon

288. lecke – Beszédfejlesztés – információ kérése

289. lecke Common illnesses -
hétköznapi  betegségek - 1. rész

290. lecke Common illnesses -
hétköznapi betegségek - 2. rész

291. lecke – Beszédfejlesztés

292. lecke – Kívánságok kifejezése – wish

293. lecke – Formák nevei angolul

294. lecke – Beszédgyakorlat - At the immigration office

295. lecke – Olvasott szöveg értése

296. lecke – Hallás utáni szövegértés

297. lecke – Beszédfejlesztés

298. lecke – Ismétlés

299. lecke  – Olvasott szöveg értése

300. lecke – Soha véget nem érő történet

 

Bejelentkezés

Üzenőfal

Vera:
2017-04-28 11:24:18

Kedves Noémi! Az angol szótárt megkaptam ,köszönöm. Fehér Istvánné Vera


Évus:
2017-04-20 10:13:31

Szia. Jó volt az új szavakkal való mondat alkotás. Magamtol tudok mondatot alkotni


Magdi:
2017-04-18 18:37:22

A tagadó kérdő teszt 4x-re lett 100%-os. A szavak helyesírását néha kiejtés szerint írtam.Valóban szükséges a gyakorlás. Köszönöm a feladatokat kedves Noémi.


Galgócziné Csorba Anna:
2017-04-11 19:44:09

Nagyon kényelmes.Nincs időhöz kötve.


Évus:
2017-04-11 13:14:47

Szia. Nagyon jó a hallás után fordítós feladat. Imádom Köszönöm Eddig ez tetszik a legjobban


Ildikó:
2017-04-11 11:51:26

Érthető


László:
2017-04-11 07:51:49

Miért tetszik a tananyag?. Korszerűségén, továbbá tanulhatóságán túl azért tetszik a tanfolyami anyag, mert aki összeállította a tananyagot teljes mértékben ismeri a diákot , ezért a befogadónak szól a lecke. Zs L


Piroska:
2017-04-10 21:59:42

Változatos


Szia Évus!:
2017-04-05 12:40:22

Örülök, hogy tetszett. Igen, gyakorold sokat, érdemes rendszeresen visszatérned ehhez a gyakorlathoz:)) Jó tanulást: Noémi


Évus:
2017-04-04 19:55:18

szia. nagyon tetszett a telefonszámos feladat. újra ismétlésnél jöttem rá hogy keverem a hármas és négyes számot. ide többször vissza kell térnem


Noémi:
2017-03-30 16:18:20

Szívből örülök, hogy tetszik, és köszönöm a visszajelzést, hiszen ez fontos nekem, mert valójában Ti alakítjátok a tanfolyamot:)))


Reiner Károlyné:
2017-03-30 15:40:07

Kedves Noémi ! Egy ideje nem néztem az online tanfolyamodat. Most ismét elkezdtem ismételni és nagyon élvezem a tanulást. A korábbi anyag is nagyon jó volt most azonban még nagyszerűbb ezzel a rengeteg videóval és a még több hanganyaggal.Gratulálók a rendszerszintű összeállításhoz. Igyekszem minél több hanganyagot hallgatni, hogy beiratkozhassak a fűlésprogramba. Szép napot és további sikerekben gazdag munkát mindenki örömére.


Noémiangol:
2017-03-30 09:54:37

Szia Elvira! A menüpontban találod az Ügyfélszolgálat alatt. Jó tanulást!


Reiner Károlyné:
2017-03-30 07:05:34

Kedves Noémi ! Nem találóm a tartalomjegyzéket. Légyszíves segíteni nekem hol találom. Köszönöm Elvira


H. Csongrády Márta:
2017-03-18 19:18:32

Kedves Noémi!Még csak most jutottam odáig, hogy ide is betekintsek! Ez a 300-as lecke fantasztikusan jó!!! Gratulálok!


Noémi:
2017-03-11 14:17:40

Kedves Szilvi! Képes szótárt a leckékben találsz jelenleg.


Szilvia:
2017-03-11 11:25:29

Kedves Noemi! Szeretnem megkerdezni hogy a kepes szotart hol talalom? Mar mindenhol neztem, de csak nem talaltam. Koszonom valaszid! Udv. Szilvi


Noémi:
2017-03-09 09:40:29

Köszönöm Ildikó. Nagyon jó tanulást!


Ildikó:
2017-03-09 09:06:45

Szia nagyon jó az anyagotok.kicsit lassan haladok, mert nem sok időm van, de sokat fejlődtem veletek. Köszönöm nektek. További jó munkát.


Nagy Rozi:
2017-02-20 20:50:16

Nagyon tetszik, élvezem a tanulást nagyon!! Köszi Noémi


Összes üzenet megtekintése

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges!