TARTALOMJEGYZÉK

Ezen az oldalon Noémiangol Online Tanfolyamom teljes tartalmát olvashatod.

Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy megértsd a mindennapi élet dolgait és ezekre tudj reagálni, tudj róla beszélni, elboldogulj egy angol nyelvű környezetben, és megtanuld az angol nyelvtan és mondatszerkesztés leglényegesebb pontjait (amelyek a mindennapi életben használatosak). Ezen kívül megtanulod azt a 3000 szót, amely bőven elegendő ahhoz, hogy folyékonyan tudj kommunikálni bármiről.

 

 

1. SZINT

Az első szinten megtanulod az angol nyelv alapjait, ahol kb 150 új angol szót tanulsz meg, és a végén képes leszel egyszerűbb mondatokat alkotni szóban és írásban is angolul. A szint végén egy angol tesztet is kitölthetsz, így ellenőrizheted saját magad, mennyire stabil az angol tudásod.

 

lecke Hogyan indulj el: tanácsok a tanuláshoz és az angol kiejtés fontosságáról is szó esik (AKTIVIZÁLJ)

2. lecke  Hogyan tanuld az angol szavakat - első angol szavaid (AKTIVIZÁLJ)

3. lecke – Kritikus hang: /θ/ 
A személyes névmások begyakorlása (AKTIVIZÁLJ)

4. lecke – Kritikus hang: /r/ 
Toplistás szavak az angolban, a határozatlan névelő használata: a/an
(AKTIVIZÁLJ)

5. lecke – Elkezdünk mondatokat alkotni a legfontosabb és leggyakoribb angol igével: BE ige alakjai

6. lecke – THIS mutató névmás és szókincsfejlesztés
(AKTIVIZÁLJ)

7. lecke – THIS mutató névmás gyakorlása, BE ige használata kérdésnél - képes legyél kérdésekre válaszolni

8. lecke – Tagadás az angol nyelvben

9. lecke – Kritikus hang: /k/
Alapmondatok az eddig tanultak alapján

(AKTIVIZÁLJ)

10. lecke – „rövid válasz” - Első összefüggő szövegünk az eddig tanultak alapján.
(AKTIVIZÁLJ)

11. lecke - az angol ábécé

12. lecke – megismerkedhetsz a számokkal, és be is gyakoroljuk őket (számok egytől 20-ig)

13. lecke – beépítjük a mondatainkba a főneveket is, mégpedig már többes számmal (a főnevek többes száma) (AKTIVIZÁLJ)

14. lecke Mondatalkotás az eddig tanultak segítségével.

15. lecke Where? kérdőszó használata
IN elöljárószó

16. lecke – megtanulsz a közelre és a távolra lévő dolgokra rámutatni, mondatokat alkotni ezekkel a szavakkal és válaszolni rájuk (this, these, that, those szavak használata)
IN FRONT OF elöljárószó

17. lecke Beszédkészség fejlesztése az eddig tanultakkal
NEXT TO elöljárószó

18. lecke – ON és NEAR elöljárószószavak
(AKTIVIZÁLJ)

19. lecke – Papagáj technika - megtanulsz szövegeket értelmezni - Bathroom

20. lecke – Szövegfeldolgozás - Bathroom - folytatás
There is/are szerkezet - In the kitchen

(AKTIVIZÁLJ)

21. lecke – There is/are szerkezet tagadása

22. lecke  Dirty kitchen - there is/are szerkezet beépítése szövegbe
(AKTIVIZÁLJ)

23. lecke  Főnevek két típusát tanuljuk meg, valamint két fontos nyelvi egységet: some, any - Mi van a hűtődben?
(AKTIVIZÁLJ)

24. lecke – Birtoklás a have got igével!
(AKTIVIZÁLJ)

25. lecke – az angol birtokos szavak (my, your, his, her, its, our, your, their)

2. SZINT

A második szinten már elérkezel arra a pontra, ahol rövidebb szövegeket is meg tudsz érteni, illetve magadnak is képesnek kell lenned mesélned a saját lakásodról, magadról, másokról vagy az egyik legfontosabb témát tekintve, képes leszel a bevásárlás helyzetében előforduló leggyakoribb mondatok használatára.

 

26. lecke – Még mindig a birtoklással foglalkozunk, megtanulod kifejezni, kihez tartozik valami. – (Whose? kérdőszó használata)

27. lecke - önálló birtokos névmások gyakorlása (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)

28. lecke – Kinek a mije, kinek a kije (birtokos szerkezet gyakorlása)

(AKTIVIZÁLJ)

29. lecke – Ebben a leckében nem tanulunk újat, hanem az eddig tanultakat gyakoroljuk be alaposan.

30. lecke – Ebben a leckében elkezdünk cselekvéseket is belepakolni a mondataidba. (Present Continuous – Folyamatos jelen idő szerkesztése és gyakorlása

31. lecke – Megtanuljuk a ház részeit, és tovább gyakoroljuk az első igeidőnket. (Present Continuous – Folyamatos jelen idő szerkesztése és gyakorlása - kérdés

32. lecke – Megtanulsz az otthonodról beszélni.
(AKTIVIZÁLJ)

33. lecke – Számokat tanulunk (20-100)

34. lecke – Alapvető dolog, hogy tanulmányaid elején már tudj beszélni magadról. Ebben a leckében ezt tanulod meg: beszélni saját magadról!
(AKTIVIZÁLJ)

35. lecke – Most, hogy már magadról el tudod mondani a lényeget, jöhetnek a többiek: beszélj másokról!
(AKTIVIZÁLJ)

36. lecke - "Különös" kis apró szavakkal ismertetlek meg. Ezek a szavak nagyon fontosak, és azért különösek, mert a magyar nyelvben nincs ilyen. Ha jól begyakorlod őket, későbbiekben gyerekjáték lesz a hasonló szavak megtanulása
(az elöljárószavak)

37. lecke – Megtanulod angol megkérdezni és elmondani az időt (az idő kifejezése)

38. lecke – Még mindig a jelennél tartunk. Ennek egy újabb kifejezésével ismerkedhetsz meg. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – állítás)

(AKTIVIZÁLJ)

39. lecke – Megtanulod önállóan elmondani a napi teendőid.
(AKTIVIZÁLJ)

40. lecke – Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – tagadás)
(AKTIVIZÁLJ)

41. lecke - Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – kérdés)

42. lecke - Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – rövid válasz)
(AKTIVIZÁLJ)

43. lecke – Where? What? How? kérdőszavak használata. HAVE vagy HAVE GOT?

44. lecke - Alapvető élelmiszerekről tanulunk - How much? / How many?

45. lecke – Még mindig az evésnél tartunk, de belevesszük a reggeli témáját. Képes leszel elmondani, mit szoktál reggelizni.
(AKTIVIZÁLJ)

46. lecke - További apró, de annál fontosabb szavakról tanulunk – (me, you, him, her, it, us, them)

47. lecke – Az előző lecke gyakorlása.

48. lecke - Te mire vagy képes? – (can ige használata)

49. lecke – TEKINTSD MEG EZT A LECKÉT, BÁRKI SZÁMÁRA MEGTEKINTHETŐ!
Bevásárolni mindig kell, még külföldön is. Ezt fogod most megtanulni angolul, ehhez tanulod meg és gyakorlod be a 'want' és a 'would like' szavak használatát. Ez egy hosszabb lecke, hiszen jó sok beszédgyakorlat is van benne!

(AKTIVIZÁLJ)

50. lecke – Ha valamit szeretnél vásárolni egy boltban, sokszor kell használnod vagy megértened a MENNYISÉGEKET. Így ez a lecke ismét sok szót tartalmaz. Ebben a leckében folytatjuk a bevásárlás témáját. Ma azt fogjuk megtanulni, hogyan kérj vagy mondj különböző mennyiségeket, hogy a következő leckében ténylegesen be tudjuk gyakorolni a vásárlás szituációját.

 

3. SZINT

A harmadik szinten igen komoly mélységig eljutsz, hiszen már múltról és jövőről is tudsz majd beszélni. Gyakoroljuk a vonaton utazás szavait, kifejezéseit, és helyzetgyakorlat is lesz. Ja, és a bolti eladóval is "élesben" fogsz beszélgetni. Ezen a szinten már elég gyakran bukkan fel hallás után szövegértés is, hiszen szókincsed már olyan méreteket ölt, ahol képes vagy megérteni összefüggő gondolatláncokat isTégy próbát!

 

51. lecke  Párbeszéden keresztül fejlesztjük a beszédkészséged ebben a leckében, téma a vásárlás. Cél, hogy hibátlanul tudj az eladótól termékeket kérni.

52lecke Ennek a leckének az a célja, hogy képes legyél kifejezni, ha valamit "kell" vagy "muszáj" megtenned.

53lecke Képes leszel azt kifejezni, hogy valamit "tilos" vagy "nem szabad" megcsinálni. – MUST NOT használata

54lecke – Ennek a leckének az a célja, hogy megismerd a legfontosabb országok neveit, és a számodra fontosakat tudd is kiejteni, és így el tudd mondani, hova szeretnél utazni, hova utaznál szívesen. 

55lecke – A lecke célja, hogy gondolkodás nélkül tudd kifejezni az időt napszakokban, napokban, mikor kérdésre válaszolva.

56lecke – Ebben a leckében idővel, napszakokkal kapcsolatos szavakat tanulsz meg (idővel kapcsolatos elöljárószavak)

57lecke Ennek a leckének az a célja, hogy megértsd a vonatutazás leggyakoribb kérdéseit, és tudj rá válaszolni.

58lecke Képes legyél izgatottság, zaklatottság és akadozás nélkül "lefolytatni" a párbeszédet a jegypénztárossal (vonat pályaudvaron) vagy információt kapni. Addig kell gyakorolnod, amíg úgy nem érzed, hogy ha élesben menne a dolog, akkor is elboldogulnál.

59lecke – Ennek a leckének a célja, hogy begyakorold a GOING TO jövő igeidő szerkesztését szóban és írásban egyaránt, hogy amikor használnod kell, akkor ne kelljen ezen gondolkoznod.

60lecke – A lecke célja, hogy jó alaposan begyakorold a GOING TO szerkezet használatát, és szókincsed is fejlődjön.

61lecke - Ebben a leckében megismerkedsz a Going to Jövő igeidő újabb használati módjával, és be is gyakorolod. A leckében még található beszédfejlesztési feladat és hallás utáni szövegértést fejlesztő gyakorlatsorozat is.

62lecke – Ennek a leckének a célja, hogy előkészítse a terepet a következő leckék anyagára. Megtanulod az alapszavakat, amivel majd dolgozni fogunk, valamint képes leszel az évszámokat, évszakokat is kifejezni angolul.

63lecke BE ige múlt ideje 1. rész

64lecke BE ige múlt ideje 2. rész

65lecke Simple Past - szabályos igék

66lecke A lecke célja, hogy fejlessze a beszédértésed, és szövegértés képességed, erre szolgál egy egész feladatsorozat

67lecke – A lecke célja, hogy megismerkedj a rendhagyó igékkel, és a tanfolyamon tanult rendhagyó igéket is képes legyél múlt időben használni. 

68lecke - A lecke célja, hogy fejlessze a beszédértésed, és szövegértés képességed, erre szolgál egy egész feladatsorozat

69. lecke - Ennek a leckének a célja, hogy megtanítsa neked a Simple Past (egyszerű múlt) igeidő kérdésben való használatát. 

70lecke – Ennek a leckének a célja, hogy megtanítsa neked a Simple Past (egyszerű múlt) igeidő tagadásban való használatát.

71lecke – Ennek a leckének a célja, hogy megtanítsa neked a Simple Past (egyszerű múlt) igeidő rövid válaszának használatát.

72lecke – A lecke célja, hogy hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlessze. Egy rövid szöveget dolgozunk fel, amit lassú tempóban, és normál tempóban is meghallgathatsz. 
(AKTIVIZÁLJ)

73. lecke - Hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlesztjük szövegfeldolgozással: What's your hobby?  

74. lecke  - A lecke célja, hogy elsajátítsd az igen gyakori HAVE + FŐNÉV szóösszetételeket, felismerd őket, és tudd te is használni a beszédedben.

75. lecke A lecke célja, hogy elsajátítsd az igen gyakori HAVE + FŐNÉV szóösszetételeket, felismerd őket, és tudd te is használni a beszédedben.

 

 

 

 

4. SZINT

 

A negyedik szinten tovább bővítheted szókincsed, és az éttermi szituációban is megállod a helyed, valamint megtanulsz angolul pizzát rendelni. Újabb három igeidőt sajátítasz el, de lesz rengeteg hallás utáni szövegértés, és nem maradhatnak el a helyzetgyakorlatok sem. Egyre több mindent leszel képes elmondani, és megérteni. Több fontos apró szócskát is átveszünk, hiszen ezek azok a szavak, amelyek nehézséget szoktak okozni

 

76. lecke – A jövő időt többféleképpen fejezi ki az angol nyelv. Erre tanulsz meg egy új igeidőt. - Present Continuous, azaz a folyamatos jelen a jövő idő kifejezésére

77lecke – Szakmákról tanulunk, de csak a legfontosabbakról. A lecke célja, hogy saját magad képes legyél beszélni a foglalkozásodról.

78. lecke – Hallás utáni szövegértésed fejlesztjük, és ezzel együtt a szókincsed is bővítjük: George goes shopping
szabadon megtekinthető, tanulható

79lecke – A lecke célja, hogy megtanítsa neked használni és megérteni a LITTLE és FEW szavak közötti különbséget.  

80lecke – Hallás utáni szövegértésed fejlesztjük, és ezzel együtt a szókincsed is bővítjük: At the butcher

81lecke – A lecke célja, hogy fejlessze beszédkészséged, hallás utáni készséged, és képes legyél asztalt foglalni.

82lecke  Beszédkészség fejlesztése – éttermi helyzetgyakorlat

83. lecke  A lecke célja, hogy megtanulj rendelni az étteremben, és megismerkedj a hús- és halfajták neveivel, és sütéssel, főzéssel kapcsolatos igékkel.

84lecke  Ennek a leckének az a célja, hogy képes legyél gyorsétteremben rendelni. 

85lecke – A lecke célja, hogy ki tudd fejezni a valószínűséget angolul, gondolkodás nélkül tudj hasonló mondatokat alkotni. Hallás utáni szövegértésed is fejlesztjük egy szöveggel. 

86lecke – Képes leszel angolul kifejezni magad, ha engedélyt szeretnél kérni.

87lecke – Megismerkedsz egy új igeidővel (Present Perfect), valamint a rendhagyó igék azon alakjait, amit majd ennél az igeidőnél kell használnod.

88lecke  Megtanulod használni a Present Perfect igeidő szerkezetét, hogy képes legyél ebben az igeidőben saját mondatokat alkotni, és megérteni a Present Perfect igeidőben hallott mondatokat.

89lecke  Ennek a leckének az a célja, hogy tudd használni a Present Perfect igeidő szerkezetét kérdésben és tagadásban is, azaz képes legyél ebben az igeidőben saját mondatokat alkotni, és megérteni a Present Perfect igeidőben hallott kérdő és tagadó mondatokat.

90lecke – Ennek a leckének az a célja, hogy megtanuld megkülönböztetni a Present Perfect és Simple Present Igeidőket.

91lecke  Body Parts - Testrészek

92lecke  Simple Future (will Jövő Igeidő)

93lecke  Képes leszel beszélni a saját külsődről és más emberek külsejéről, el tudod mondani az alapvető dolgokat. 

94lecke – Képes leszel beszélni a családodról.

95lecke  Megtanulod a főbb ruhaféléket.

96lecke – Hallás utáni értésed és a beszédkészséged is fejlesztjük.

97lecke Hallás utáni értésed és a beszédkészséged is fejlesztjük.

98lecke – Képes leszel javaslatot tenni valami megtételére, illetve ha te kapsz valamilyen javaslatot, akkor tudsz igenlő és tagadó válasszal reagálni. (Shall használata)

99lecke  Képes leszel felszólítani.

100lecke  Képes leszel elmondani, mire van szükséged, vagy erre rákérdezni, illetve megérts másokat, ha erről beszélnek.

 

 

5. SZINT

Az ötödik szinten ismét fontos, mindennapi életben használt párbeszédeket tanulhatsz és gyakorolhatsz, rengeteg hallás utáni szövegértés és képes szótár is található. Begyakorolhatod a szállásfoglalást, képes leszel a mindennapi teendőidről beszélgetni.

Az egyik legfontosabb helyzet lehet az útbaigazítás. Főleg ha te kapod, hiszen előfordulhat, hogy eltévedsz külföldön.

No, és itt a repülőtéri teendők, párbeszédek gyakorlásának ideje is.

 

101. lecke – A lecke célja, hogy beszédkészséged tovább fejlődjön, és gondolkodás nélkül tudj egyszerű, általános kérdésekre válaszolni. Cél a folyékonyság, és nem feltétlen a pontosság.

102. lecke – Szókincsed fejlesztjük a Napi rutin témakörben.

103. lecke  Képes leszel elmondani a saját napirended.

104. lecke  Képes leszel gondolkodás nélkül fokozni a már tanult mellékneveket.

105lecke  Present Perfect gyakorlása párbeszéddel - beszédkészség fejlesztés.

106lecke – How was your vacation? - Open dialoge, hallás utáni értés, beszédkészség fejlesztés, fogalmazás írása

107lecke – Ez a lecke a szállással kapcsolatos angol szavakat, mondatokat gyakoroltatja be veled.

108lecke  Képes leszel telefonon szobát foglalni.

109lecke – Képes leszel a szobaszervízt igénybevenni.

110lecke  Képes leszel kijelentkezni a szállásról.

111lecke  Present Perfect igeidő használata jelen időre - for és since szavak használata

112lecke – Present Perfect igeidő használata jelen időre - for és since szavak használata

113lecke  Ebben a leckében azt fogod megtanulni, hogy mit is mondj, ha egy ruhát szeretnél visszavinni a boltba

114. lecke – Alapvető elöljárószavak:in-at-on
Beszédkészségfejlesztés: will
Olvasott szöveg értése: will
What is your favourite season?

115lecke   A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a helyre utaló elöljárószavak használatát. Kattints ide, szabadon megtekinthető

116lecke – Tovább gyakoroljuk az útbaigazításhoz szükséges alapmondatokat, válaszokat.

117lecke – A lecke célja, hogy megtanítsa neked az útbaigazításhoz szükséges további szókincset, valamint képes legyél egyszerű útbaigazítást adni és kapni. 

118lecke – Párbeszéd: Képes legyél üdvözölni egy ismeretlent, és röviden bemutatkozni neki, majd elbúcsúzni. 

have to használata

119lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a hallás utáni értésed és a beszédkészséged, miközben mondatalkotásod is fejleszti. 

120lecke – Beszédkészség fejlesztése: The neighbour and the donkey

121lecke – Ismétlő gyakorlatok, hallás utáni tesztek. 

122lecke – Képes leszel repülőjegyet rendelni.  

123lecke – Képes leszel megérteni és válaszolni egyszerű kérdésekre a beszállással kapcsolatban.  

124lecke – A lecke célja, hogy megismertesse és begyakoroltassa veled a Lehetséges feltétel használatát, és képes legyél ilyen összetett mondatokat alkotni. 

125lecke – Why do you go to...? 

 

 

 6. SZINT

Ezen a szinten már sokkal több hallás utáni szövegértés van, mint korábban, és ezekkel a gyakorlatokkal arra ösztönözlek, hogy meg is szólalj, „ne csak” megértsd, amit neked mondanak. Megtanulod, hogyan kell bővített mondatot szerkeszteni, és újabb igeidővel is gyarapítod tudásod, hogy még árnyaltabban tudj beszélni.
Képes leszel turistákat megérteni, és turistaként megszólalni, valamint taxit rendelni, és taxival utazni.

Mondatszerkesztésed is fejlődik, azaz egyre bonyolultabb mondatokat is képes leszel alkotni, megérteni.

 

126. lecke – a lecke célja, hogy megismertesse veleg a Past Continuous igeidőt, és megtanítsa veled a szerkesztését - állító mondatok esetében. Képes legyél állító mondatokat alkotni Folyamatos múlt időben, és megértsd, mikor használjuk.

127. lecke – a lecke célja, hogy megismertesse veled a Past Continuous igeidőt, és megtanítsa veled a szerkesztését - kérdő mondatok esetében. Képes legyél kérdő mondatokat alkotni Folyamatos múlt időben.

Reptéri angol - hangosbemondó

128. lecke – a lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a Past Continuous igeidőt, és képes legyél különbséget tenni a Simple Past és a Past Continuous igeidők között,és a múltban történő párhuzamosan futó cselekvéseket is ki tudj fejezni.

129. lecke – Füles lecke - hallás utáni értés fejlesztése gyakorlatokkal

130. lecke – A lecke célja, hogy képes legyél kérdéseket önállóan feltenni turistaként, illetve ha tőled kérdezik meg, képes legyél válaszolni ezekre.
szabadon megtekinthető, tanulható

131. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a hallás utáni értésed és a beszédkészséged: Tower hotel in Whitesea

132lecke – Ugye kérdések felismerése - MIGHT használata

133lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Jimmy mends watches

134lecke – a lecke célja, hogy megismertesse veled visszaható névmásokat, és begyakoroltassa veled a használatát, hogy képes legyél hallás után felismerni, és magad is mondatokat alkotni vele.

135lecke – Could-Be able - olvasott szöveg értése - sorszámnevek tízig - információ kiszűrése hallás után

136. lecke  – At the airport - Safety inspection (biztonsági vizsgálat)

137lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Jack and Gloria

138lecke – Ismétlés: Jövő idő 

139lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Let's go somewhere!

140lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Dave and his shirts

141. lecke – Összetettebb mondatok alkotása három egyszerű szóval. - Hallás utáni értés - Olvasott szöveg értés - ismétlő tesztek

142. lecke – Mindennapi angol - At the airport

143. lecke – Ismétlő gyakorlatok - of szócska - sorszámnevek 2. rész

144. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: The ancient Romans

145. lecke – Beszédkészség fejlesztése: Making an appointment

146. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: The fortune teller

147. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Henry and the donkey AKTIVIZÁLJ!

148. lecke – Képes leszel taxit rendelni telefonon, és taxival utazni!

149. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Mr Peers and the deer

150. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Billy the bad boy

 

 

 7. SZINT

Magasabb szintre léptél, így egyre többet kell a füledre hagyatkoznod, és szeretnélek egyre jobban "rávenni" a beszédre is, tehát ne csak a füled nyisd ki, de a szád is!

Nem maradhatnak itt sem el a mindennapi témák, mint az útevélellenőrzés, de megtanulunk információt kérni, és rengeteg hallás utáni szövegértéssel, beszédkészséget fejlesztő feladattal fogsz találkozni. De elmegyünk a bankba, és útbaigazítást is kérünk. Persze lesznek még nyelvtani részek is, hiszen gondolataid úgy tudod kifejezni a legjobban, ha változatosan szerkeszted meg mondataid.

 

151. lecke  Fülelj és Felelj - beszédgyakorlat

152. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The man and his friend

153. lecke – A lecke célja, hogy megismertesse veled a Past Perfect használatát, és begyakoroltassa veled a használatát, szerkesztését.

154. lecke  A lecke célja, hogy gondolkodás nélkül tudj kérni valakitől valamit.

155. lecke  A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a Past Perfect használatát szóban is, és meg is értsd hallás után.

156. lecke – Képes leszel a nappalidról beszélni.

157. lecke  Gyakorlás, fülelés - one,ones főnévhelyettesítő

158. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: A day off

159. lecke – Gyakoroljunk, ismételjünk

160. lecke  Some/any társai

161. lecke  Beszédkészség fejlesztés: How to get to the bus station

162. lecke – Beszédkészség fejlesztés: Passport Control

163. lecke – Szomszédok.

164. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze hallás utáni szövegértésed, és beszédkészséged, és képes legyél szuvenírt vásárolni.

165. lecke  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Elizabeth

166. lecke  The weather

167. lecke  Beszédkészség fejlesztés: How to change money

168. lecke  Hallás utáni szövegértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése: The butcher and the turkey

169. lecke  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The waiter and his customer

170. lecke – Will és Going to jövők használata!

171. lecke – Ismétlés, gyakorlás: can, could, present simple vagy present continuous

172. lecke – Beszédkészség fejlesztés: simple questions - egyszerű kérdések

173. lecke – Olvasott szöveg értése: Stone soup

174. lecke  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The burgler and the parrot

175. lecke Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Mr Smith likes shooting bear

 

 

 8. SZINT

Ez a szint tele van beszédkészségfejlesztő és hallásértésfejlesztő feladatokkal, szövegekkel, tehát kösd fel rendesen..!

Aktivizáljuk mindazt, amit eddig tanultál, és bizony ki fog derülni hamar, ha csak adatokat gyűjtögetsz, ugyanis azt fogod észrevenni, hogy nem úgy megy, ahogy kellene. Ezen a ponton kell visszamenned ismételni a korábbi szinteket. Gyakorlod a telefonálást, ruhavásárlást, és ismét tanulsz valamit a különféle étkezésekről, valamint elindul Hangosnovellánk is az első résszel.

 

176. lecke – Used to használata

177. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The casle

Melléknevek használata, szórendje

178. lecke – Beszédkészség fejlesztése párbeszéddel - Reggelizés

179. lecke - Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Fast food

180. lecke must ige használata valószínűség kifejezésére

181. lecke  Képes leszel angolul időpontot egyeztetni a fogorvosnál

182. lecke – Hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése  Ruhavásárlás

183. lecke  Hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése – Kérem a számlát!

184. lecke – 4/3/2 módszer bemutatása és gyakorlása, should 

185. lecke – should have használata és rögzítése

186. lecke –  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: In the country - Part I

187. lecke –  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: In the country - Part II

188. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése:Telefonálás - Phoning

189. lecke – Képes leszel az írott és beszélt nyelv egy igen fontos elemét felismerni: Függő beszéd 

190. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése:How is your car?

191. lecke  Képes leszel az írott és beszélt nyelv egy igen fontos elemét felismerni: Függő beszéd 2.
szabadon megtekinthető, tanulható

192. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: How is your car?

193. lecke – A lecke célja, hogy szókincsed fejlessze, valamint szeretném veled láttatni, hogy egész jól megértesz már egy szöveget akkor is, ha van benne "pár" új szó!

194. lecke – Gyakorlás, ismétlés, azaz az eddig tanultakból csemegézünk.

195. lecke – Képes leszel udvariasan, választékosan kifejezni magad.

196. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Families now and in the past

197. lecke – A hangoskönyvek használata - hasznos oldalak hallgatásra - több 100 listening feladat - letölthető szintfelmérők

198. lecke – Indul hangos novellánk! - 1. rész 

199. lecke – A lecke célja, hogy megtanulj beszélni a szomszédaidról, képes legyél melléknevekkel gazdagítani beszédet.

200. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The officer and the soldier

 

 

 9. SZINT

A 9. szinten már bonyolultabb mondatokat is képes leszel alkotni, valamint feltételezni is megtanulsz. Rengeteg hallás utáni értéssel fogod beszédkészséged fejleszteni, és persze a gyakorlás sem marad el. 

 

201. lecke – A lecke célja, hogy megismertesse veled az időhatározói mellékmondatokat, és felismerd a kötőszavakat, ha hallod vagy olvasod őket!

202. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The Fortune Teller and the King

203. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Four people and the blackboard

204. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum - 2. rész

205. lecke – A lecke célja, hogy képes legyél megérteni a Lehetséges feltételes mondatokat, és képes legyél ilyen mondatokat alkotni is.
szabadon megtekinthető, tanulható

206. lecke – A lecke célja, hogy megtanulj beszélni a bevásárlásról, és ha bevásárolni mész, el tudj igazodni a feliratok között, hogy könnyedén megtaláld, mi hol van.

207. lecke – Képes leszel használni egy újabb jövő időt: Future continuous

208. lecke  Hangosnovella: Inspector Catchum - harmadik rész

209. lecke – Barátság az elöljárószavakkal.

210. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: David and his hobby

211. lecke – Szókapcsolatok, állandósult szószerkezetek

212. lecke – Képes leszel angolul kifejezni az egyetértésed - nor, neither, so

213. lecke – A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a kérdőszavak helyes használatát!

214. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum - 4. rész

215. lecke  – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Miss Green and her diet

216. lecke Going on holiday - Beszédgyakorlat párbeszéddel

217. lecke  Holidays - témafeldolgozás

218. lecke – Melyiket mikor használd – say/tell

219. lecke  Should have használata

220. lecke –  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Tom and the bicycle

221. lecke  Mi a különbség - speak/talk/tell/say

222. lecke  Mi a különbség - been/gone

223. lecke  Hangosnovella: Inspector Catchum - 5. rész

224. lecke  Ennek a leckének a célja, hogy jobban megismerd a mellékneveket, ezáltal többet használd, színesítve beszéded!

225. lecke  A lecke célja, hogy fejlődjön a hallás utáni értésed, és a szókincsed is gyarapodjon az időjárás témájával kapcsolatban, valamint képes legyél önállóan, pár mondatban beszélni az aktuális időjárásról.

 

 

 

 10. SZINT

Az angol nyelv lényegét és alapjait már el is sajátítottad, mire erre a szintre értél. Sok kis finom árnyalatot fogunk még itt hozzátenni, mint például a műveltetés, és a feltételes mondatok. Meg fogod tanulni még a dátumokat is és egyéb számokat, mint például a törtek, valamint meg tanulsz panaszkodni, telefonálni és természetesen sok hallás utáni szövegértés és beszédgyakorlat is lesz, a szókincsed bővítéséről nem is beszélve..

 

226. lecke  Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Holiday in Spain

227. lecke  A lecke célja, hogy megismerkedj a have/get sth done szerkezettel, és felismerd, amikor olvasod, hallod.

228. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum - 6. rész

229. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a mondatalkotási képességed írásban és szóban egyaránt, és most már képes legyél lehetetlen feltételt is kifejezni. – Second Conditional

230. lecke Hangosnovella: Inspector Catchum - 6. rész
Lehetetlen feltétel gyakorlása

231. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. Valamint képes leszel a WHAT szóval felkiáltásokat képezni. What a day - 1. rész

232. lecke A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. Átismételjük a gyakoriságot kifejező határozószavakat, és pár igeidőt is. What a day - 2. rész

233. lecke – A lecke célja, hogy begyakorold a nagy számokat is, és képes legyél megérteni őket, ha lassan mondják, vagy még egyszer elismétlik.

234. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is - My holiday

235. lecke – A lecke célja, hogy megismerkedj az angol nyelv egy sajátosságával - különleges igék - és begyakorold használatukat.

236. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum - 8. rész

237. lecke  Beszédgyakorlat - Panaszkodás- Complaining

238. lecke – Olvasott szöveg értése

239. lecke  Nem cselekvő igék

240. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. The beggar  1. rész

241. lecke  A lecke célja, hogy a 240. lecke szövege segítségével a beszédkészséged is fejlődjön, valamint aktivizáljuk a korábban tanult mondatszerkesztési szabályokat is. The beggar  2. rész

242. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum - 9. rész
szabadon megtekinthető

243. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. At the airport 

244. lecke – Past Continuous és a Simple Past használatának átismétlése

245. lecke Present Perfect vagy Simple Past

246. lecke – Everyday English - Taking a trip - 1. rész

247. lecke Everyday English - Taking a trip - 2. rész

248. lecke – Present Perfect Continuous 1. rész

249. lecke Hangosnovella: Inspector Catchum - 10. rész

250. lecke – Hallás utáni szövegértés

 

 

 11. SZINT

Folytatjuk a Present Perfect Continuous igeidő gyakorlását, sok hallás utáni szövegértés is lesz. Képes leszel intézkedni egy utazási irodában, repülőjegyet foglalni, és újabb finomságait ismerheted meg az angol nyelvnek.

251. lecke  A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. The competition

252. lecke Present Perfect  and Present Perfect Continuous 

253. lecke – Hallás utáni szövegértés: A new carpet

254. lecke Beszédgyakorlat – hivatali telefon 1. rész

255. lecke – Gyakoroljunk – hivatali telefon 2. rész

256. lecke – Elöljárószavak

257. lecke Hangosnovella: Inspector Catchum - 11. rész

258. lecke – Hallás utáni szövegértés

259. lecke – Present Perfect Continuous 4. rész

260. lecke – What time is it?

261. lecke – Hallás utáni szövegértés - At the town hall

262. lecke – Hallás utáni szövegértés 

263. lecke – Hallás utáni szövegértés

264. lecke – such/so szavak használata

265. lecke – Olvasott szöveg értése

266. lecke – Ismétlés - Present Perfect
Kattints ide, szabadon megtekinthető

267. lecke – Melléknevek igéből

268. lecke – Beszédgyakorlat

269. lecke – Beszédgyakorlat – Utazási irodában 1. rész

270. lecke – Beszédgyakorlat – Utazási irodában 2. rész

271. lecke – Beszédgyakorlat – Utazási irodában 3. rész

272. lecke – Hallás utáni szövegértés

273. lecke – Beszédfejlesztés

274. lecke – Future Continuous

275. lecke – Felkiáltás! - What/What a...! - How...! 

 

 

 12. SZINT

Az utolsó szinthez érve nem marad más, mint pár érdekesség és persze sok-sok gyakorlás. De még hátravan egy fontos helyzetgyakorlat, ez pedig a Határon végbemenő kommunikáció gyakorlása. Hétköznapi betegségek is sajnos a mindennapi kommunikáció részei, így ezeket is meg fogod tanulni.

 

276. lecke – Hallás utáni szövegértés

277. lecke – Beszédfejlesztés

278. lecke – Hallás utáni szövegértés

279. lecke – Beszédfejlesztés

280. lecke Would rather

281. lecke – Hallás utáni szövegértés

282. lecke – Beszédfejlesztés

283. lecke – Ismétlés

284. lecke – Hallás utáni szövegértés

285. lecke – Segédigék áttekintése, használatuk

286. lecke – Beszédfejlesztés

287. lecke – Beszédfejlesztés – a határon

288. lecke – Beszédfejlesztés, párbeszéd – információ kérése

289. lecke Ready meals

290. lecke At the doctor

291. lecke – Beszédfejlesztés

292. lecke – Kívánságok kifejezése – wish

293. lecke – Formák nevei angolul

294. lecke – Beszédkészség, hallás utáni értés párbeszédeken keresztül

295. lecke – Olvasott szöveg értése

296. lecke – Hallás utáni szövegértés

297. lecke – Beszédfejlesztés - Happy End

298. lecke – The lion and the mouse - reading and listening

299. lecke  – Olvasott szöveg értése

300. lecke – Az angol kiejtés a különböző kultúrákban + Top weboldalak, ahol folytathatod tanulásod, tovább fejlesztheted magad