115. lecke - szabadon megtekinthető

CÉL: a lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a helyre utaló elöljárószavak használatát.
 

1. FELADAT

JÓ TANÁCS

Olvasd el ezt a pár sort figyelmesen, segíti a tanulásod.
 

Azt, hogy mi (vagy ki) hol van, elöljárószavak nélkül nehéz lenne kifejezni. A magyarban különböző helyragokkal fejezzük ki ezeket: szobából, asztalon stb. Mivel az angol nem használ ilyeneket, meg kell barátkoznod az úgynevezett elöljárószavakkal.

Valamikor a tanfolyam elején már megismerkedhettél a legfontosabbakkal.

Itt az ideje, hogy kissé részletesebben átvegyük ezeket a fontos szavakat, és így egy kis ismétlésre is okot ad ez a lecke és a témája.

Meg kell értened, majd begyakorolnod, és végül használnod kell. Ez azt jelenti, hogy MONDATOKAT KELL VELÜK ALKOTNOD, SOKAT... SOKAT. Ezeket a szavakat ugyanis végképp nem lehet úgy megtanulni, hogy a magyar ragokat mondogatod utána, hiszen ahogy a magyarban, úgy az angolban is, számos jelentésük van, ráadásul nem is mindig egyeznek.

Ha saját mondatokat is képes vagy alkotni ezekkel a szavakkal, sokkal könnyebben megjegyzed őket, és használni is stabilabban fogod. 

JAVASLAT: Nézd meg a példamondataimat, nézz körül abban a helységben, ahol vagy, és alkoss mindegyikkel saját példamondatokat!

Ezeknek a szavaknak sok jelentése van, de mi most a legfontosabbakkal foglalkozunk.

2. FELADAT

ISMERKEDÉS

Nézd meg az alábbi videót. Még ne csinálj semmit, csak nézd és fülelj!

 

3. FELADAT
SZÓBELI GYAKORLÁS

Nézd meg az előző videót, de mostmár te magad is mondd ki hangosan a szavakat, és példamondatokat. Állítsd meg a videót minden egyes elöljárószó után, nézz körül a szobában, ahol vagy, és mondj egy mondatot azzal az adott szóval!

 

4. FELADAT

GYAKORLÁS KÉPPEL

Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján a megfelelő elöljárószóval!

 

5. FELADAT

TOVÁBBI GYAKORLAT

Írd be a kihagyott helyre a megfelelő elöljárószót!

 

A LECKE SZAVAI:

on (aan) /ɑːn/ - rajta valamint, valaminek a felszínén: The book is on the table. - A könyv az asztalon van./The letter is on the floor. - A levél a padlón van. / The cup is on the shelf. - A csésze a polcon van.

under (ándör) /ˈʌn.dər/ - alatt: The cat is under the box. - A macska a doboz alatt van./The dustbin is under the table. - A szemetes az asztal alatt van. / My pen is under the table. - A tollam az asztal alatt van. / My cat is sleeping under the tree. - A macskám a fa alatt alszik.

above /ö'báv/ - valaminél magasabb helyen - felettThere's a picture above my bed. - Van egy kép az ágyam felett. /The book is on the shelf above your head. - A könyv a fejed felett lévő polcon van.

between (bi'twín) /bɪˈtwiːn/ - közötte: The cat is between the boxes. - A macska a dobozok között van. / The mother is between her two children. - Az anya két gyereke között van.

in (in) /in/ - benne, valaminek a belsejében: The cat is in the box. - A macska a dobozban van. / George is in his room. - George a szobájában van. /The flowers are in the glass. - A virágok a pohárban vannak.

in front of (in'frántöv) /in'frʌntəv/- előtte, valami előtt: The cat is in front of the box. - A macska a doboz előtt van. / My bed is in front of the window. - Az ágyam az ablak előtt van. / There is a box in front of the shop. - Van egy doboz a bolt előtt.

beside (bi'szájd) /bɪˈsaɪd/- mellette: The cat is beside the box. - A macska a doboz mellett van. / My bag is beside the chair. - A táskám a szék mellett van. / My room is beside the bathroom. - A szobám a fürdőszoba mellett van.

Megjegyzés: jelentése hasonló a NEXT TO elöljárószóéhoz. A BESIDE használata inkább az udvariasabb szóhasználatra jellemző, mint pl írott formális kommunikáció. A mindennapi, hétköznapi nyelvben használd a NEXT TO elöljárószót.

behind (bi'hájnd) /bɪˈhaɪnd/ - mögötte: The cat is behind the box. - A macska a doboz mögött van. / Who is that behind the tree? - Ki az a fa mögött? / My watch is behind the television. - Az órám a televízió mögött van.

into (intu) /ˈɪn.tuː/ - valaminek a közepébe, vagy a belsejébe, lehet ez terület vagy valamilyen üreges tárgy, tartály stb. - bele: I'm going into the shop. - Bemegyek a boltba. / Can you put that glass into the cupboard? - Betennéd azt a poharat a szekrénybe?

out (of) (áut öv) /aʊt/ - ki valahonnan, ki valaminek a belsejéből: My cat is coming out of the room. - A macskám jön ki a szobámból. / I jumped out of my bed. - Kiugrottam az ágyamból.

Megjegyzés: az of szót akkor használd, ha megmondod, honnan.

 


 

NAGYON JÓ ANGOL NYELVTANULÁST

 

copyright 2009- Mokotoy Kft

 Az összes hanganyag, videó, leírás, feladat, amit ezen az oldalon találsz, a Mokotoy Kft tulajdona, másolása, áruba bocsájtása a Kft engedélye nélkül tilos, más oldalon való megjelenítése csak a Kft engedélyével lehetséges.

Szólj hozzá, mondd el véleményed, írd meg, hogy haladsz: