130. lecke - szabadon megtekinthető

 

CÉL: a lecke célja, hogy képes legyél kérdéseket önállóan feltenni turistaként, illetve ha tőled kérdezik meg, képes legyél válaszolni ezekre. 

 

1. FELADAT

BEMELEGÍTÉS

Ismerkedj meg már a legelején a lecke új szavaival, sokat fog segíteni a következő feladatoknál. A lecke végén is megtalálod a szavak listáját, de most fontos, hogy a füleddel tanulj!

 

 

2. FELADAT

FÜLELJ RÁ!
Tíz mondatot fogsz hallani. Próbáld meg őket megérteni, amennyire csak tudod. Hallgasd meg őket többször, és figyeld meg, mit értesz meg belőlük. Ha ezeket a mondatokat egy turista mondaná neked, mit értenél belőle?

A lecke végén megtalálod a megoldást.
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

3. FELADAT

TE HOGYAN VÁLASZOLNÁL?
Indítsd el a videót! Egy-egy kérdést fogsz hallani - Te hogy válaszolnál? Kapsz egy rövid időt a válaszod kigondolására, utána megjelenik ismét a kérdés, de már leírva is látod, és utána megjelenik egy mintaválasz is.

 

 

4. FELADAT

EGY KIS ISMÉTLÉS

 

 


1. FELADAT

1. Are there any interesting places I can visit here? – Vannak itt érdekes helyek, amiket meglátogathatnék? 

2. I'm looking for the nearest bank please.  A legközelebbi bankot keresem. 

3. Do I have to take a bus? – Busszal kell mennem?

4. Can I go there on foot? – Mehetek oda gyalog? 

5. What are the most beautiful monuments in the town? – Melyek a legszebb műemlékek a városban? 

6. Have you got a guidebook in Hungarian? – Van útikönyve magyarul? 

7. What time does this museum close? – Hánykor zár ez a múzeum?  

8. Is this grocery still open? – Ez az élelmiszerbolt még nyitva van? 

9. Where is the pedestrian crossing? – Hol a gyalogátkelő?

10. I'm looking for the public conveniences, can you help me? – A nyilvános vécét keresem, segítene?

 

 

1. Are there any interesting places I can visit here? – Vannak itt érdekes helyek, amiket meglátogathatnék? Of course. There are a lot of museums and you must see the Town Hall, it's beautiful. - Természetesen. Sok múzeum van, és látnia kell a Városházát, gyönyörű.

2. A legközelebbi bankot keresem. - I'm looking for the nearest bank please. - There's a bank near here, two minutes, just go straight on. - Van a közelben bank, két perc, csak menjen egyenesen.

3. Do I have to take a bus? – Busszal kell mennem? - No, you don’t. Just walk down this street and it's on your right. - Nem, nem kell. Csak menjen végig ezen az utcán, és jobb oldalon lesz. 

4. Can I go there on foot? – Mehetek oda gyalog? - No, I'm sorry. You have to take a bus. It's quite far. - Nem, sajnálom. Busszal kell mennie. Elég messze van.

5. What are the most beautiful monuments in the town? – Melyek a legszebb műemlékek a városban? - There are lots of monuments, if you have a guide book I can show them to you. - Sok múzeum van, ha van útikönyve, megmutatom.

6. Have you got a guide book in Hungarian? Van útikönyve magyarul? – No, I haven’t. But I’ve got a very good English one. - Nem, nincsen. De van egy nagyon jó angol.

7. What time does this museum close? – Hánykor zár ez a múzeum? - Every museum closes at 5 o’clock. - Minden múzeum ötkor zár.

8. Is this grocery shop still open? – Ez az élelmiszerbolt még nyitva van? Yes, it is. It's a non-stop one. - Igen, nyitva. Ez egy állandóan nyitvatartó üzlet.

9. Where is the pedestrian crossing? – Hol a gyalogátkelő? It's over there. - Amott van.

10. I'm looking for the public conveniences, can you help me? – A nyilvános vécét keresem, segítene? - You have to use the toilet in the department store. - Használnia kell az áruház vécéjét.

 

 

interesting (intröszting) /ˈɪntrəstɪŋmelléknév - érdekes: Have you read an interesting story in that magazine? - Érdekes történetet olvastatok abban a magazinban?

monument (mánjumönt) 
/ˈmɒnjəmənt $ ˈmɑːnjəməntfőnév - műemlék, emlékmű: How many monuments have you seen in this town? - Hány műemléket láttál ebben a városban?

guidebook ('gájdbuk) /ˈɡaɪdbʊkfőnév - útikönyvI want to buy a good guide book of Paris. - Párizsról akarok venni egy jó útikönyvet.

museum (mjú'zíöm) 
/mjuːˈziəm $ mjʊˈziəmfőnév múzeumDo you like visiting museums when you are abroad. - Szeretsz múzeumokat látogatni, amikor külföldön vagy?

grocery (grószöri) (vagy grocery store)
/ˈɡrəʊsəri $ ˈɡroʊsərifőnév, amerikai angol - élelmiszerbolt (brit angolban supermarket)

pedestrian crossing
(pö'desztriön 'kraszin) 
/pəˈdestriən ˈkrɒsɪŋfőnév, brit angol - gyalogátkelőhely (amerikai angolbancrosswalk): She made her way across the road at a pedestrian crossing. - Átment az úton a gyalogátkelőhelyen.

public convenience ('páblik kön'víniönsz) 
/ˈpʌblɪk kənˈviːniənsfőnév, brit angol - nyilvános vécé (amerkai angolpublic toilet, restroom): Where can I find a public convenience, please? - Hol találok egy nyilvános vécét?

 


 

NAGYON JÓ ANGOL NYELVTANULÁST

 

copyright 2009-2017 Mokotoy Kft

 Az összes hanganyag, video, leírás, feladat, amit ezen az oldalon találsz, a Mokotoy Kft tulajdona, másolása, áruba bocsájtása a Kft engedélye nélkül tilos, más oldalon való megjelenítése csak a Kft engedélyével lehetséges.

 

 

Szólj hozzá, mondd el véleményed, írd meg, hogy haladsz: