242. lecke - szabadon megtekinthető

 

1. LÉPÉS

SZÓKINCSFEJLESZTÉS

Jön a novellánk következő része, így érdemes előtte áttanulmányoznod az új szavakat! Talán mondhatom, hogy most nincs benne sok új szó, épp megfelelő adag egyszerre!

Alkoss saját mondatokat, mert a használat így garantált!

 

steal (sztíl) /stiːl/ rendhagyó ige (múlt ideje: stole /stəʊl $ stoʊl3. alakja: stolen /ˈstəʊlən $ ˈstoʊlən/)
olyat vesz el, ami nem az övé - ellop, lop: Have you ever stolen money from your family? - Loptál valaha pénzt a szüleidtől?

dial (dájöl) /daɪəl/ ige amikor a telefonodon beírod a számokat - tárcsáz, hív: I'm sorry, I dialled the wrong number. - Elnézést, rossz számot hívtam.

pick up (pikáp) /pɪk ʌp/ igei szóösszetétel felemel valakit vagy valamit - felveszHe picked up the letter and read it. - Felvette a levelet és elolvasta.

ring (rin) /rɪŋ/ rendhagyó ige (múlt ideje: rang /ræŋ3. alakja: rung /rʌŋ/) csörög, csöng: I wanted to ring you but I don't know your number. - Fel akartalak hívni, de nem tudom a számod.

right away (rájt ö'wéj) /raɪt əˈweɪ/ határozószó késlekedés nélkül - azonnal: I'll phone him right away. - Azonnal felhívom.

experience (ik'szpíöriönsz $ ik'szpíriönsz
/ɪkˈspɪəriəns $ ɪk'spɪriəns/ megszámlálhatatlan főnév van valamilyen tudásod vagy gyakorlatod valamiben - tapasztalat: I have a lot of experience of teaching English. - Nagy tapasztalatom van az angol nyelv tanításában.

drug(drág/drʌɡ/ főnév illegális anyag, mint pl a marihuána, kokain stb - drog: A lot of young people start taking drugs at school. - Sok fiatal kezd drogozni az iskolában.

I'm afraid (ö'fréjd) /əˈfreɪd/ beszélt nyelvre jellemző kifejezés, amit akkor használsz, ha szerinted amit közölni fogsz, az a másikat felzaklathatja, bosszanthatja stb. - sajnálom: Your mother is very ill, I'm afraid. - Az édesanyád nagyon beteg, sajnálom.

 

2. LÉPÉS

HANGOS NOVELLA 9. RÉSZ

Hallgasd meg a hangos novella kilencedik részét! Ne nézd még az írott szöveget, edzd a füled!

A lecke végén megtalálod a korábbi részekhez vezető utat:)

 

 

 

3. LÉPÉS

SZÖVEG FELDOLGOZÁSA

Olvasd el a szöveget, értelmezd, és ha van benne még ismeretlen szó, vagy amiben bizonytalan vagy, akkor tanuld meg alaposan!

 

The inspector was very angry.

"What kind of a machine is this?" he said. "It steals your money, here in the middle of Scotland Yard!"

He went into his office, sat down at his desk, and picked up the phone. He dialled two numbers: 07.

"Hello. Catchum here. Tell the Chief I'm in my office, and tell the people downstairs to come up and mend the drinks machine. Thanks."

He put down the receiver. Almost at once the phone rang. He picked the receiver up again.

"The Chief wants you right away."

"All right, I'm coming."

"And Codi's on his way up."

"Who's Codie?"

"The man who mends the machines."

"Oh. Good."

Inspector Catchum put down the receiver again, and went up to the Chief Inspector's office. He knocked on the Chief's door.

"Come in," called the Chief from inside.

Catchum opened the door and went in. The Chief was sitting behind his desk, a beautiful mahagany piece of furniture. The Chief looked up.

"Ah, morning Catchum. Sorry to call you in on a Sunday, but I need a good man with experience. It's drugs again, I'm afraid."

 

A felügyelő nagyon dühös volt.

- Micsoda masina ez? - mondta.

- Ellopja az ember pénét. Itt a Scotland Yardon.

Bement az irodájába, leült az asztalához, felemelte a telefont. Két számot tárcsázott: 07.

- Haló. Itt Catchum. Mondja meg a Főnöknek, hogy az irodámban vagyok, és mondja meg lenn az embereknek, hogy jöjjenek fel és javítsák meg az italautomatát. Köszönöm.

Letette a kagylót. Szinte azonnal csengett a telefon. Ismét felemelte a kagylót.

- A főnök azonnal látni akarja.

- Rendben, megyek.

- És Codie is felfele tart.

- Ki az a Codie?

- A férfi, aki a gépeket javítja.

- Ó, rendben.

Catchum felügyelő ismét letette a kagylót, és felment a főfelügyelő irodájába. Kopogott a főnök ajtaján.

- Jöjjön be! - hívta be a főnök.

 

Catchum kinyitotta az ajtót és bement. A főnök az asztala mögött ült, egy gyönyörű mahagóni bútordarab volt.

A főnök felnézett.

- Á, jó reggelt Catchum. Bocsánat, hogy behívtam vasárnap, de tapasztalt emberre van szükségem. Megint drogokról van szó, sajnos.

 

 

4. LÉPÉS

Aktivizáld magad - extra feladat szorgalmasaknak!

A lenti kifejezéseket a novellánkban hallhattad és olvashattad. Egészítsd ki saját szavaiddal (tehát ne a novella szavai legyenek), hogy értelmes mondat legyen, és küldd el nekem javításra!

 

1. Tell that man to ...
2. I went into my room and....
3. Almost at once..
4. Mrs Jackson is the woman who ...
5. Sorry to call you but....
emailcímed:

 

 

5. LÉPÉS

PAPAGÁJ-TECHNIKA

A papagáj-módszer  a legegyszerűbb technika a beszédkészség fejlesztésre. Ha azt akarod, hogy ne kelljen gondolkoznod, amikor beszélsz, ez az a módszer, ami segít, de csak ha tökéletesen csinálod, és napi szinten.

Hallgasd a mondatot és ismételd!

Ha már tökéletesen megy az írott szöveg alapján, akkor végezd el úgy is, hogy nem nézed a szöveget! Nagyon jó módszer arra is, hogy kiszúrd a hiányos szókincsed, hiszen ha nem boldogulsz, az bizony a helytelenül megtanult szavak miatt van.

 

 

 

 

NOVELLA KORÁBBI RÉSZEI

1. rész - 198. lecke

2. rész - 204. lecke

3. rész - 208. lecke

4. rész - 214. lecke

5. rész - 223. lecke

6. rész - 228. lecke

7. rész - 230. lecke

8. lecke 236. lecke

 

 

 

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY MENT A LECKE. EZZEL BUZDÍTOD A TÖBBIEKET IS, HOGY LÁSSÁK, NEM EGYEDÜL TANULNAK. TÖBB MINT 5000 TANULÓ VAN A TANFOLYAMON, DE NAGYON KEVESEN SZÓLTOK HOZZÁ, PEDIG SOKKAL LELKESEBBEN MEGY A TANULÁS, HA "LÁTOD", TÉNYLEG VANNAK TANULÓTÁRSAID!