78. lecke - szabadon megtekinthető

 

CÉL: A lecke célja, hogy hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlessze. Ha végére értél a leckének, ellenőrizd, elérted-e a célt.

1.lépés

SZÓKINCSFEJLESZTÉS

Még mielőtt elkezdenénk a szöveget feldolgozni, ismerkedj meg az új szavakkal, és tanuld is meg őket.

 

shopkeeper (sopkípőr) boltos (vagy a tulajdonos vagy üzletvezető)

which (wich) ami: I bought a nice umbrella which I like very much. - Vettem egy szép ernyőt, ami nagyon tetszik.

same (széjm) ugyanaz, ugyanolyan: My twin sister and I have got the same nose. - Az ikertestvéremnek és nekem ugyanolyan orrunk van.

as (ez) mint: My brother's tie has got the same colour as my tie. A fivérem nyakkendőjének ugyanolyan színe van, mint az én nyakkendőmnek.

run (rán) (running, múlt ideje: ran (ren)) fut, rohan

out  (áut) mozgást fejez ki valamilyen belső helyről kifelé - ki (valahonnan ki - out of /lásd példamondatokat/): He is running out of the toilet. - Fut ki a vécéről. / I jumped out of my bed in the morning. - Reggel kiugrottam az ágyamból.

in exchange for /iniksz'cséndzs for/ cserébe: She wanted a book in exchange for my book. – Könyvet kért cserébe a könyvemért.

either (ájðör, íðör) sem: I don’t like my tie and I don’t like my computer, either. - Nem szeretem a nyakkendőm, és nem szeretem a számítógépem sem.

reply (ri'pláj) válaszol, felel: "Where were you?" "I was at my friend's". replied the husband. - "Hol voltál?" "A barátomnál voltam." - válaszolta a férj.

first (főrszt) először (Ha egy történetet mesélsz, ami több cselekvésből áll, akkor használod ezt a szót) First I ate some soup, then some chicken. Először levest ettem, utána csirkét.

try on (főrszt) felpróbál (ruhát) Can I try this coat on./Can I try on this coat? Felpróbálhatom ezt a kabátot?

trousers (tráuzörz) nadrág
Megjegyzés: ez egy többes számú főnév, nem használhatsz előtte határozatlan névelőt (a trousers) vagy a one szót. 
Your trousers are beautiful. A nadrágod gyönyörű.

a pair of trousers (per) egy nadrág

Megjegyzés: pair szó kifejezetten akkor használatos, ha olyan szót használsz, aminek két szára van, ilyen még például a scissors (szizöz-olló) szó is, vagy glasses-szemüveg. Mivel többes számú főnevek, eleve többes számban használatosak, de előfordulhat, hogy szeretnéd mondjuk kimondani, hány darab nadrágod van, ilyenkor kell ezt a szót használni.

Például: I have got 5 pairs of trousers. Where's your pair of glasses? I bought a new pair of scissors.

stupid (sztupid/sztjupid) bolond, hülye

2. lépés

Csak fülelj!

Csak hallgass! Semmi mást ne csinálj. Hallgasd meg ötször egymás után. Érdemes mindkét sebességgel meghallgatnod.

 

Mostmár egyre több ilyen feladat lesz a tananyagban, de kérlek, minden egyes lépést úgy csinálj, ahogy kérek. Ez a módszer minden korosztálynál működik, és teljesen mindegy, hogy gyors vagy lassú tanuló vagy. De csak akkor működik, ha úgy csinálod, ahogy írom. Csak akkor működik, ha minden egyes lépést elvégzel úgy, ahogy kérem, és nem mész tovább addig, amíg minden egyes szót tökéletesen meg nem értesz. Ha már kívülről fújod a szöveget, az sem baj, sőt! De ez nem azt jelenti, hogy bekellene magolnod bármit is.

Hallgasd meg, minimum HÁROMSZOR a hanganyagot, és igyekezz minél többet megérteni. Hasznos lehet, ha szavakat írsz le, amiket kihallasz, majd a végén megpróbálod összegezni magyarul a hallottakat ezek alapján. Érdekes lehet megfigyelni, hogy mennyivel többet értesz már a HARMADIK meghallgatás után.

lassú szöveg: 

normál szöveg: 

 

3. lépés

MIT ÉRTETTÉL MEG HALLÁS UTÁN

Fontos, hogy tényleg ezt teszteljük, mert a Füledet szeretnénk edzeni, így ha már a szemeddel is tanulsz, nem ugyanazt az eredményt fogod kapni.

4. lépés

SZÖVEG FELDOLGOZÁS

Olvasd el a szöveget,és ha esetleg még van olyan szó, amit nem értesz, akkor tanuld meg alaposan.

One day George went to town to buy new clothes. First he tried on a pair of trousers. He didn't like the trousers, so he gave them back to the shopkeeper. Then he tried a coat which had the same price as the trousers. George liked the coat, and he left the shop. The shopkeeper and the shop-assistant ran out after him.

"You didn't pay for the coat!" said the shopkeeper.

"But I gave you the trousers in exchange for the coat." said George .

"Yes, but you didn't pay for the trousers, either!" said the shopkeeper. 

"But I didn't buy the trousers," replied George. "I am not so stupid to pay for something which I never bought."

Egy nap George bement a városba, hogy új ruhát vegyen. Először felpróbált egy nadrágot. Nem tetszett neki a nadrág, így visszaadta a boltosnak. Azután felpróbált egy kabátot, ami ugyanannyiba került, mint a nadrág. George-nak tetszett a kabát, és kiment a boltból. A boltos és az eladó utána futottak.

"Maga nem fizetett a kabátért!" mondta a boltos.

"De hát cserébe a kabátért odaadtam a nadrágot." mondta George .

"Igen, de nem fizetett a nadrágért sem!" mondta a boltos.

"De hát nem vettem meg a nadrágot," felelte George. "Olyan ostoba nem vagyok, hogy kifizessek valamit, amit soha nem vettem meg."

5. lépés

ISMÉTELJ, ISMÉTELJ

Indítsd el valamelyik hanganyagot, és mondd te is hangosan a beszélővel. Addig tedd ezt, amíg már úgy érzed, hogy nincs figyelmed a kiejtésen.

 

 

lassú szöveg: 

normál szöveg: 

 

6. lépés

ZÁRÓTESZT

Záró feladatként hoztam még neked egy kis tesztet, ami a lecke szavaira fókuszál, így ha nem tökéletes - de tényleg! - , akkor kérlek menj vissza, és még gyakorold a szavakat.

Egész pontosan két tesztet látsz, a második időre megy, érdemes annak is nekiállnod!

Ha kell segítség, jelezd!

RENDELD MEG IGAZI, NYOMTATOTT GYAKORLÓKÖNYVEM, KATTINTS A KÉPRE A RÉSZLETEKÉRT!

TI KÉRDEZTÉTEK:

 

Ehhez a leckéhez több kérdés is érkezett, és mivel elég sok már a hozzászólás, nehéz lehet ezeket megtalálni, hasznos lehet Neked is. De ha felmerült benned valami, ne habozz, kérdezz rá. Rossz kérdés nincs, csak félénk tanuló!

1. KÉRDÉS: AZ "I was at my friend's. Mondatban nem elég a my friend a birtokos szerkezet kifejezésére? Az 'at my friend' nem ugyanazt jelenti mint az 'at my friend's'? Hogyan kell ezt értelmezni?
1. VÁLASZ: Sajnos, nem tudom megmondani, ez a mondat hol is volt pontosan, de mivel fontos dologról van szó, a válasz a lényeg. FRIEND'S TULAJDONKÉPPEN A FRIEND'S HOME/HOUSE RÖVIDÍTÉSE. BIRTOKOS JELZŐ NÉLKÜL NEM HELYES. EZT BOLTOKNÁL IS GYAKRAN HASZNÁLJA AZ ANGOL, PL. AT THE CHEMIST'S (A SHOP SZÓT MÁR ELHAGYJA). 

2. KÉRDÉS: "Én azt nem értem,hogy miért he tried on a pair of trausers ?A he tried on a trousers nem jó? "
2. VÁLASZ: trousers egy többes számú szó, aminek nincs egyes száma! Csak így használják, mert két szára van a nadrágnak:)) Tehát, úgy jó lenne: He tried on some trousers, de mivel ki akarjuk hangsúlyozni, hogy egyetlen nadrágot próbált fel, ilyenkor az A PAIR szót használjuk előtte. Ilyen szó még például a GLASSES (SZEMÜVEG), SCISSORS (OLLÓ), melyeknél szintén az A PAIR kifejezést használhatod, ha egyetlen darabról beszélsz. Magyar ésszel ez kissé fura, mert trousers lehet nadrágok és nadrág fordítás is, de épp ezért kell az A PAIR, mert az tuti egy darabra utal.

3. KÉRDÉS: "Azon gondolkodtam el, ha a nadrág pair, akkor miért gave them , miért nem gave it."
3. VÁLASZ: Azért GAVE THEM, mert előtte THE TROUSERS van, az pedig többes szám, mindig. Ha az lett volna, hogy PAIR, akkor az IT lett volna helyes.

Írd meg eredményed, ezzel bátorítod a többieket, vagy ha nehezebben is ment, akkor egy kis megnyugvás, hogy elsőre nem mindenkinek lesz tökéletes. Ne feledd, te egy tanulói közösség tagja vagy, még ha nem is egy osztályteremben ültök:))

 

© copyright 2009 Mokotoy Kft

Az összes hanganyag, leírás, feladat, amit ezen az oldalon találsz, a Mokotoy Kft tulajdona, másolása, áruba bocsájtása, harmadik félnek átadása bármilyen formában a Kft engedélye nélkül tilos, törvény által büntethető cselekedetnek minősül.